Oogheelkunde

Oogheelkunde

Huisdieren hebben regelmatig oogproblemen. Zelfs op jonge leeftijd kunnen bepaalde problemen reeds tot uiting komen. Oogproblemen worden makkelijkheidshalve ingedeeld in problemen aan de oogleden, problemen aan de omliggende structuren en problemen aan de oogbol. Sommige rassen zijn gevoeliger voor oogproblemen dan andere rassen.

Oogleden

Wanneer één of beide oogleden te veel naar binnen of naar buiten krult ontstaan vlug problemen. Bij het te veel naar binnen krullen (entropion) gaan de wimpers krassen maken op het hoornvlies van het oog waardoor dit beschadigd wordt en het oog begint te ontsteken. Andersom kan naar buiten krullen (ectropion) vluggere uitdroging veroorzaken waardoor het oog ook vatbaarder wordt voor onstekingsprocessen.

Omliggende structuren

Met omliggende structuren bedoelen we alle weefsels die rondom te oogbol liggen. De structuren die het meeste problemen geven zijn de verschillende traanklieren. Bepaalde hondenrassen zijn zeer gevoelig aan het ontstaan van een te lage productie van traanvocht (keratoconjunctivitis sicca), waardoor uitdroging ontstaat en beschadiging van het hoornvlies volgt. Vroege opsporing kan permanente letsels voorkomen. Andere honden gaan dan weer gevoelig zijn voor een ontsteking van een traanklier waardoor die zichtbaar wordt als een roze zwelling die voor het oog komt (cherry eye). Ook daar kan een aangepaste behandeling een oplossing bieden.

Oogbol

Zoals reeds aangehaald kan een beschadiging van het hoornvlies leiden tot een pijnlijke ontsteking voor uw huisdier. Een krab van een kat in het oog van uw huisdier, een kras van een object, te weinig traanproductie,... zijn allemaal voorbeelden die zo'n beschadiging kunnen veroorzaken. Mits de nodige zalven kan men vaak al soelaas brengen, al kan het soms ook nodig zijn om operatief in te grijpen. 
Te hoge oogdruk (glaucoom) is een aandoening die niet enkel bij mensen voorkomt maar ook bij onze huisdieren. Wanneer dit laattijdig opgespoord wordt kan permanente blindheid het gevolg zijn. Hier moet men zeker ook aandachtig zijn om niet enkel te kijken naar het oog, maar ook  inwendige ziekten zoals hypertensie of schildklierproblemen mee in rekening te brengen. De opsporing gebeurd bij ons via een tonometer zoals je die rechts afgebeeld ziet. Het is een pijnloze test waarbij we snel een meting kunnen uitvoeren.

Terug naar Diensten